Nieuws

 

Gilde Uden is op zoek naar tamboer’s

1 of 2 mag meer zijn, iedereen is welkom

aanmelden bij Mia Meijer tel: 0613977921

 

 Knekelhuisje:

Zaterdag 16-11-2019. houden we een eerste Open Dag. De ijverige leden van het Udense Gilde en enkele noeste vrijwilligers willen laten zien wat de vorderingen in en aan het karakteristiek gebouwtje tot dusver zijn.

Er zijn rondleidingen o.l.v. van hoofd bouwmeester Jeroen Kuitert, men kan PowerPoint presentaties bekijken, en er is een speciaal gastenboek voor feedback en voor het inschrijven voor de komende bouwprojecten. Als klap op
de vuurpijl kun je voor de grap zelfs als aller-allerlaatste Udenaar opgebaard worden op deze bijzondere plek. Verder is er gezellige ‘buurt’ en uiteraard koffie, thee en ranja. Alle belangstellenden dan wel nieuwsgierigen zijn van
harte welkom. Het Knekelhuisje is geopend van 12:00 tot 16:00 uur.

We zijn er bijna

Nog even en hij staat er weer picobello bij.

Nieuwe koning,  Jeroen Kuitert

 

 

Na twee jaar Koningschap van Niels Swinkels installeert het Gilde Sint Barbara&Lucia haar nieuwe Koning, JEROEN KUITERT! Evenals de nieuwe leden én de Udense pastoor als nieuwe Gildeheer! ♡ Met slaande trom zal het Gilde de kerk betreden, als aankondiging van de installatie(s). Aan het einde van de viering zal pastoor John van de Laar officieel als Gildeheer van Uden worden geïnstalleerd. Op zijn beurt mag hij de nieuwe leden installeren, én als klapstuk uiteraard de nieuwe Koning! De Koning mag dan eenmalig over het Vaandel schreiden.. de hoogste eer. De viering wordt besloten met Gildelied BRABANT WERE DI, en wordt buiten een Vendelgroet gebracht aan de nieuwe koning en Gildeheer.
Publicatiedatum: 15 October 2019 12:08koning en Gildeheer.

 

Hoofdman: Hidde Nota

Deken-wasmeester: Hidde Nota

Deken-schrijver: Mia Meijer

 

Op zondag 14 mei 2017 is in de viering in de St.Petruskerk de nieuwe Hoofdman van het Gilde St.Barbara en St.Lucia uit Uden geïnstalleerd.

De scheidend Hoofdman Jeroen Kuitert droeg het Hoofdmanschap over aan de Deken-Commandant Hidde Nota.

Als nieuwe Hoofdman installeerde hij op zijn beurt de nieuwe Deken van de Overheid van het Gilde, Ad van den Elzen.

Pastoor Theo van Osch, de Gildeheer van het Udens Gilde, ging voor in de viering.

Binnen het Gilde vormt de Overheid het bestuur en worden de bestuursleden Dekens genoemd. De voorzitter heet Hoofdman.

Na de viering zijn er foto’s gemaakt en heeft Jeroen Kuitert een vendelgroet gebracht aan de nieuwe Hoofdman Hidde Nota.

Activiteiten
Er staan diverse activiteiten op het programma van het Gilde, niet alleen in de eigen gemeente, maar ook daar buiten.

Zo staat er een bezoekje aan Lippstadt gepland, de zustergemeente van Uden. Daarnaast komen de kringdagen van alle Gilden in Noord-Oost Brabant eraan. En binnenkort is de Mariaviering in ‘s-Hertogenbosch.

 

Laatste nieuws > 15-02-2018

Het knekelhuis in Uden wordt niet gesloopt

 

Het gilde Sint-Barbara en Sint-Lucia wil het knekelhuisje bij de Petruskerk helemaal opknappen en gebruiken als uitvalsbasis voor activiteiten  in de buurt.De gemeente staat positief tegenover het plan, laat wethouder Ben Tuithof weten. We zijn blij dat het knekelhuisje behouden blijft. Het hele plan kost het gilde z’n 25.000 euro. We proberen momenteel de financiering rond te krijgen, laat hoofdman Jeroen Kuitert weten.  Na de verkoop van een stuk tuin van de pastorie was de gemeente Uden eigenaar van het uit 1908 stammende pandje dat jarenlang verscholen ging achter een dikke laag klimop.  Het stond op de nominatie om te worden gesloopt, na protesten uit de Udense gemeenschap, in het bijzonder vanuit de heemkundekring is het gespaart gebleven. Het gilde wil het pandje opknappen en gaan gebruiken. De besprekingen daarover stagneren maar gildehoofdman Jeroen Kuitert denkt dat de zaak zeer snel kan worden opgelost.

Inmiddels zijn ze volop bezig met het opknappen.