Nieuws

Deken-Hoofdman: Hidde Nota

Deken-schrijver: Mia Meijer

Deken-wasmeester: Janine Meijer-Langenhuijzen

 

Gilde Uden is op zoek naar tamboer’s,

Ook zijn we op zoek naar schutters

Aanmelden bij Mia Meijer tel: 06 -13 977  921

                                     

Koning,  Jeroen Kuitert 2019-2020-2021-2022

Graaf schieten 8 oktober 2022 op het Gildeterrein aanvang 13.00 uur

Cappel  bezoekt Uden 

Bedevaart Handel samen met Zeeland en Boekel

Jonkheer schieten 2022 : Datum en tijd volgt

Koning schieten 2023

Jeu de boeles

Op 3 mei beginnen we met het boelen.

Elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur, en donderdag middag van 14.00 tot 17.00 uur daarna is er een gezellige bijeenkomst binnen of buiten afhangkelijk van het weer.

We wensen iedereen alvast veel plezier.

De wedstrijden zijn volop aan de gang


Activiteiten
Datum Tijd Inhoud Gilde Locatie Wie Tenue
26-06-22 10:00 800-jaar bestaan St.Jan ‘s-Hertogenbosch St Barbara en St Lucia Uden Alle leden Ja
02-/03/04-07-22 Lippstadt St Barbara en St Lucia Uden
13/14/15-08-22 Cappel St Barbara en St Lucia Uden
19/20/21-08-22 EGS/EST Deinze St Barbara en St Lucia Uden Alle leden Ja
03-09-22 Jonckheer schieten St Barbara en St Lucia Uden Alle leden Ja
08-09-22 Evaluatievergadering Kringdag Hoge Schuts St Barbara en St Lucia Uden
11-09-22 11:00 Bedevaart Handel St Barbara en St Lucia Handel Alle leden Ja
11-09-22 14:00 Gezellig samenzijn met Gildes Zeeland en Boekel St Barbara en St Lucia Uden Alle leden
08-10-22 Graaf/Gravin schieten St Barbara en St Lucia Uden Alle leden Ja
27-10-22 Algemene najaarsvergadering Hoge Schuts St Barbara Dinther
27-11-22 1e kruisboogwedstrijd St Antonius Abt Nuland Schutters
13-12-22 Teeravond St Barbara en St Lucia Uden Alle leden Ja
18-12-22 2e kruisboogwedstrijd St Antonius Abt Vorstenbosch Schutters
08-01-23 3e kruisboogwedstrijd St Barbara Veghel Schutters
29-01-23 4e kruisboogwedstrijd St Catharina en St Joris Rosmalen Schutters
12-02-23 5e kruisboogwedstrijd Onze Lieve Vrouwe en Catharina Erp Schutters
Kringgildedag Hoge Schuts Alle leden Ja