Contact

Secretariaat :

Mia.Meijer

Tel:           0413-330012

Mobiel:    06-139 779 21

email :    mia.meijer@kpnmail.nl

  

Lidmaatschap

 

Kosten lidmaatschap

Voor het kalenderjaar 2020:

  • €  80-    per persoon
  • € 150-  voor twee personen op één adres (beide namen vermelden)
  • €   40-  voor aspirant en jeugdleden

In de loop van het jaar lid worden kan ook. U betaalt vanaf 1 juli de helft van de contributie en vanaf 15 november zelfs helemaal niets.

Aanmelden / opzeggen

Bent u geïnteresseerd  en wilt u zich opgeven als lid? U kunt dan een e-mail sturen met uw adresgegevens naar mia.meijer@kpnmail.nl onder vermelding van het soort lidmaatschap. Rekeningnummer: NL66RABO 0148355129  t.n.v. St. Barbara St. Lucia.    Het lidmaatschap is voor een jaar en wordt zonder opzegging ieder jaar verlengd.
Opzeggen kan schriftelijk, minstens een maand voor het verstrijken van het lidmaatschapsjaar.