Nieuws

 

 

 

Het Gilde in Uden heeft een nieuwe Hoofdman en Deken

UDEN | Het Gilde St.Barbara en St.Lucia uit Uden heeft een nieuwe Hoofdman en Deken.

Op zondag 14 mei 2017 is in de viering in de St.Petruskerk de nieuwe Hoofdman van het Gilde St.Barbara en St.Lucia uit Uden geïnstalleerd.

De scheidend Hoofdman Jeroen Kuitert droeg het Hoofdmanschap over aan de Deken-Commandant Hidde Nota.

Als nieuwe Hoofdman installeerde hij op zijn beurt de nieuwe Deken van de Overheid van het Gilde, Ad van den Elzen.

Pastoor Theo van Osch, de Gildeheer van het Udens Gilde, ging voor in de viering.

Binnen het Gilde vormt de Overheid het bestuur en worden de bestuursleden Dekens genoemd. De voorzitter heet Hoofdman.

Na de viering zijn er foto’s gemaakt en heeft Jeroen Kuitert een vendelgroet gebracht aan de nieuwe Hoofdman Hidde Nota.

Activiteiten
Er staan diverse activiteiten op het programma van het Gilde, niet alleen in de eigen gemeente, maar ook daar buiten.

Zo staat er een bezoekje aan Lippstadt gepland, de zustergemeente van Uden. Daarnaast komen de kringdagen van alle Gilden in Noord-Oost Brabant eraan. En binnenkort is de Mariaviering in ‘s-Hertogenbosch.

 

Laatste nieuws > 15-02-2018

Het knekelhuis in Uden wordt niet gesloopt

 

Het gilde Sint-Barbara en Sint-Lucia wil het knekelhuisje bij de Petruskerk helemaal opknappen en gebruiken als uitvalsbasis voor activiteiten  in de buurt.De gemeente staat positief tegenover het plan, laat wethouder Ben Tuithof weten. We zijn blij dat het knekelhuisje behouden blijft. Het hele plan kost het gilde z’n 25.000 euro. We proberen momenteel de financiering rond te krijgen, laat hoofdman Jeroen Kuitert weten.  Na de verkoop van een stuk tuin van de pastorie was de gemeente Uden eigenaar van het uit 1908 stammende pandje dat jarenlang verscholen ging achter een dikke laag klimop.  Het stond op de nominatie om te worden gesloopt, na protesten uit de Udense gemeenschap, in het bijzonder vanuit de heemkundekring is het gespaart gebleven. Het gilde wil het pandje opknappen en gaan gebruiken. De besprekingen daarover stagneren maar gildehoofdman Jeroen Kuitert denkt dat de zaak zeer snel kan worden opgelost.

Inmiddels zijn ze volop bezig met het opknappen.